Kilka najważniejszych powieści

Powieść pt. Dar wydana w USA w języku rosyjskim w roku 1953. Okolicznościami powstania powieści było to, iż Nabokov zbierał materiały dotyczące Mikołaja Czernyszewskiego, któremu chciał poświęcić jednej dział swojej książki gdzie między czasie napisał kilka opowiadań opisujące i opowiadające o rodzinie głównego bohatera Daru. Skończenie powieści przedłużyło się, iż przerwał pisanie książki, by napisać Zaproszenie na egzekucję oraz dokonać kilku angielskich przekładów powieści. Do pisania Daru powrócił dopiero w 1936 gdzie rok później pierwszy rozdział powieści został opublikowany. Okazało się, iż czasopismo, które publikowało jego dzieło( Sowriemiennyje zapiski) nie miało zamiaru drukować jego powieści, iż były one krytyczną biografią Czernyszewskiego. Po dłuższym czasie Autor postanowił wycofać czwarty rozdział, w którym znajdowała się biografia i okazał czasopismu chronologiczne rozdziały, które zostały opublikowane, i drukowane przez kilkanaście lat, lecz opublikowano to, jako książkę dopiero w 1953 roku.

Comments are closed.